QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

bởi Apra Law

Công ty đại chúng là một công ty lớn với rất nhiều người đầu tư và nắm giữ cổ phần của công ty. Vậy, nếu chúng ta muốn chuyển nhượng cổ phần của công ty đại chúng thì như thế nào? Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp các quy định về chuyển nhượng cổ phần của công ty đại chúng đến quý bạn đọc.

Theo Điều 52, Luật Chứng khoán 2006 thì cổ phần được phát hành bởi công ty đại chúng phải được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (“TTLKCC”). Như vậy, việc chuyển nhượng cổ phần sẽ được thông qua TTLKCC. Cổ phần sẽ được chuyển nhượng sau khi việc chuyển nhượng được lưu trữ trong hệ thống của TTLKCC.

Theo quy định tại Điều 9 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng thì hoạt động chuyển nhượng cổ phần của công ty đại chúng được quy định cụ thể như sau:

– Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ công ty và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

– Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, khi có sự chuyển nhượng cổ phần của công ty đại chúng thì công ty không phải đăng ký thay đổi thông tin với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư.

Trên đây là bài viết tư vấn về “Quy định chuyển nhượng cổ phần của công ty đại chúng” của Công ty Luật TNHH Apra. Quý khách hàng còn thắc mắc về các vấn đề nêu trên và cần được giải đáp, vui lòng liên hệ số hotline để được tư vấn và hỗ trợ.

_________________________________

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY LUẬT TNHH APRA

Địa chỉ : Tầng 7, số 57 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Email: info@apra.vn

Hotline : 024.23486234 – 0948495885

Có thể bạn quan tâm

1 bình luận

binance h"anvisningsbonus 13/04/2024 - 10:00 sáng

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Phản hồi

Để lại bình luận

0948 49 5885