MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

bởi Apra Law

Các loại hình của Công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm hai loại hình, đó là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.

Tư cách pháp nhân 

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Được thành lập theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan;

– Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật Dân sự 2015;

– Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

– Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Cơ cấu tổ chức quản lý 

Thứ nhất, Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức và quản lý và hoạt động theo hai mô hình sau: Mô hình một gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Mô hình hai gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Đối với công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải thành lập Ban Kiểm soát; trường hợp khác do công ty quy định. 

Thứ hai, Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm có: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quy định.

Người đại diện theo pháp luật 

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người địa diện theo pháp luật. Trong điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Trường hợp công ty có từ hai người đại diện theo pháp luật trở lên thì quy định công ty phải quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Nếu trong điều lệ công ty không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng người thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp đối với bên thứ ba. Vì vậy, tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đối đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Huy động vốn

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể huy động vốn bằng cách: Kết nạp thêm vốn từ các thành viên (không quá 50 thành viên); Huy động vốn từ các thành viên đang hoạt động trong công ty; Huy động vốn thông qua hoạt động vay vốn, tín dụng hay phát hành trái phiếu. 

Lưu ý: Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phần. Vì cổ phần là đặc trưng riêng của mô hình công ty cổ phần nhằm huy động vốn. Khi phát hành cổ phần để huy động vốn đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia nhập công ty của các thành viên mới như vậy sẽ gây khó khăn trong việc đảm bảo đủ số lượng thành viên hay dẫn đến vi phạm về số lượng thành viên như đã quy định. Đồng thời khi thêm các thành viên mới thông qua việc phát hành cổ phần thì nó sẽ phá vỡ mối liên kết chặt chẽ của các thành viên trong công ty có thể dẫn đến thay đổi kết cấu của công ty.

Cơ chế chuyển nhượng vốn trong công ty

Khi chuyển nhượng vốn trong công ty cần lưu ý các nguyên tắc sau: Phải chào bán cho các thành viên khác của công ty trong cùng điều kiện và tỷ lệ phần vốn góp. Sau 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày chào bán mà không có ai mua hoặc không mua hết thì thành viên có thể chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức không phải là thành viên. Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn đã hạn chế chuyển nhượng vốn trong công ty cho người không phải là thành viên so với công ty cổ phần. Điều đó đã bảo đảm tính cân bằng về lợi ích, về nguyên tắc, phần vốn góp đó được chào bán theo tỷ lệ tương ứng cho những thành viên còn lại.

Quy định về vốn góp 

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trường hợp không góp đủ số vốn điều lệ đã nêu trên, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng góp vốn điều lệ. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ đã cam kết trong nghĩa vụ tài chính, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng số vốn đã cam kết đối với nghĩa vụ tài chính của công ty trong thời gian trước ngày cuối cùng của công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

Lưu ý: Thành viên công ty được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại, người góp vốn trở thành thành viên của công ty kể từ thời điểm đã thành toán phần vốn góp và những thông tin về người góp vốn được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. 

Trên đây là bài viết về “Một số vấn đề pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn” của Công ty Luật TNHH Apra. Quý khách hàng còn thắc mắc về các vấn đề nêu trên và cần được giải đáp, vui lòng liên hệ số hotline để được tư vấn và hỗ trợ.

________________________________

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH APRA

Địa chỉ: Tầng 7, số 57 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Email: info@apra.vn

Hotline: 024.23486234 – 0948495885

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận

0948 49 5885