ƯU ĐÃI KHI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHỆ CAO

bởi Apra Law

Kể từ khi Luật Công nghệ cao (năm 2008) và Luật Đầu tư (năm 2020) được ban hành, cùng với đó Chính phủ và các bộ, ngành đã liên tiếp ban hành nhiều văn bản pháp quy và các văn bản hướng dẫn kèm theo liên quan trực tiếp đến phát triển khu công nghệ cao đã cơ bản giải quyết tốt vấn đề về mặt pháp lý, các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư liên tục được điều chỉnh, được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật làm nền tảng cho việc đa dạng hóa và xúc tiến mạnh mẽ hoạt động đầu tư vào khu công nghệ cao. Bài viết dưới đây sẽ phân tích về những ưu đãi khi đầu tư vào khu công nghệ cao.

1. Khái niệm Khu công nghệ cao

Khu công nghệ cao là khu kinh tế – kỹ thuật đa chức năng, có ranh giới xác định, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu – phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao. Trong khu công nghệ cao có thể có khu chế xuất, kho ngoại quan, khu bảo thuế và khu nhà ở. 

Khu Công nghệ cao là một trong các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư được ghi nhận trong Luật Đầu tư 2020, cụ thể: Khu Công nghệ cao được quy định là địa bàn ưu đãi đầu tư theo khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư 2020, hoạt động công nghệ cao cũng là ngành, nghề được ưu đãi đầu tư theo điểm a khoản 1 Điều này. 

Kể từ thời điểm Quy chế khu Công nghệ cao Ban hành kèm theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ được ban hành, khu Công nghệ cao có những quy chế rõ ràng hơn, cụ thể về các ưu đãi. Tới năm 2008, Luật Công nghệ cao được ban hành, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với khu Công nghệ cao, và là một căn cứ để xác định ưu đãi đầu tư.

2. Các ưu đãi đầu tư cụ thể của khu Công nghệ cao

2.1. Ưu đãi đầu tư áp dụng chung đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

Ưu đãi đối với khu công nghệ cao được quy định chung đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi trong Luật Đầu tư 2020 quy định những ưu đãu chung đối với các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, cụ thể:

Thứ nhất, các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theơ quy định cùa pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Chẳng hạn, theo Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc (“Nghị định 74”), các dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được hưỡng ưu đãi về thuế cao nhất theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về thuế, cụ thể: 

(i) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu Công nghệ cao được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế tối đa không quá 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 09 năm tiếp theo theo quy định tại khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

(ii) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu Công nghệ cao có quy mô vốn đầu tư từ 4.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 30 năm, miễn thuế tối đa không quá 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 09 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế;

Thứ hai, ưu đãi về quỹ đất như miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất. Chẳng hạn, theo Nghị định số 74, một chính sách ưu đãi về đất đai trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được quy định như: Đối với trường hợp sử dụng đất vào mục đích xây dựng công trình phục vụ quản lý và khai thác hạ tầng, người sử dụng đất được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê; Người sử dụng đất được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong toàn bộ thời gian sử dụng đất.

Thứ ba, ưu đãi về khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Thứ tư, doanh nghiệp tại các khu Công nghệ cao có thể được hưởng những ưu đãi đặt biệt nếu Khu công nghệ cao đáp ứng đầy đủ những quy định tại Điều 20 của Luật Đầu tư 2020.

Căn cứ vào từng địa bàn cụ thể, cũng như quy mô, nhân công… mà các Khu công nghệ cao sẽ có những ưu đãi riêng về thuế, đất đai theo Luật Thuế, Luật Đất đai và các Nghị định liên quan.

2.2. Những ưu đãi dành riêng đối với nhà đầu tư vào các Khu công nghệ cao.

Ngoài ra doanh nghiệp tại các Khu công nghệ cao được hưởng các ưu đãi riêng đối với Khu công nghệ cao được quy định trong Luật Công nghệ cao 2008 và Quy chế Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP như:

– Ưu tiên bố trí vốn, ngân sách đầu tư xây dựng khu công nghệ cao và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bên ngoài phục vụ trực tiếp cho khu công nghệ cao hoạt động.

– Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước khi đầu tư vào khu công nghệ cao đều được đối xử bình đẳng và tạo điều kiện phát triển tốt nhất.

– Được Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu đối với vốn đầu tư, tài sản, bằng sáng chế,… Đảm bảo không bị tịch thu, trưng dụng bằng các biện pháp tài chính, quốc hữu hóa trong thời gian thực hiện dự án đầu tư.

Ngoài ra, dựa theo Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/3/2021, các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi 10%, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 50%. Ngoài ra còn miễn thuế nhập khẩu nếu doanh nghiệp đáp ứng 3 tiêu chí được quy định rõ trong Quyết định này. 

Trên đây là bài viết tư vấn về “Ưu đãi khi đầu tư vào khu công nghệ cao” của Công ty Luật TNHH Apra. Quý khách hàng còn thắc mắc về các vấn đề nêu trên và cần được giải đáp, vui lòng liên hệ số hotline để được tư vấn và hỗ trợ.

________________________________

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY LUẬT TNHH APRA

Địa chỉ: Tầng 7, số 57 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Email: info@apra.vn

Hotline : 024.23486234 – 0948495885

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận

0948 49 5885