GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

bởi Apra Law

Thị trường Bất động sản của Việt Nam phát triển mạnh trong những năm gần đây, ngoài các doanh nghiệp trong nước tăng trưởng đột biến nhờ nắm bắt cơ hội nhu cầu phát triển sản phẩm dự án nhà ở, khu đô thị…, doanh nghiệp nước ngoài cũng đặt kỳ vọng vào thị trường nhiều tiềm năng như Việt Nam, hình thành từ những dòng vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam bao gồm các dự án phát triển cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ODA, dự án đầu tư công, hoặc các sản phẩm dự án resort nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà ở, khu đô thị cũng đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Việt Nam …trước khi thực hiện hoạt động xây dựng doanh nghiệp cần được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. Trong bài viết này, Luật Apra sẽ giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về điều kiện trình tự, hồ sơ xin cấp phép hoạt động xây dựng cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.  

1. Nguyên tắc quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Theo quy định tại Điều 102 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp phép xây dựng. Hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài 

 • Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có quyết định trúng thầu hoặc được lựa chọn làm nhà thầu của chủ đầu tư/ nhà thầu khác. 
 • Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ điều kiện năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng, giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh hoặc Nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.
 • Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

3. Hồ sơ, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà đầu tư nước ngoài

Nhà thầu nước ngoài nộp bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau tới cơ quan cấp giấy phép xây dựng:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu số 01, Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP;
 • Bản sao có chứng thực/Bản sao điện tử về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;
 • Bản sao Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức nơi Nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp được hợp pháp hóa lãnh sự (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế); 
 • Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và bản sao báo cáo tài chính kiểm toán 03 năm gần nhất (đối với trường hợp không thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu) (phải được dịch sang tiếng việt có công chứng, chứng thực);
 • Bản sao có chứng thực hợp đồng liên danh với Nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);
 • Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu;
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của dự án/ công trình. 

4. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng:

 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên;
 • Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho Nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

5. Thời hạn cấp phép

Cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

6. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài 

Quyền của nhà thầu nước ngoài:

 • Yêu cầu các cơ quan có chức năng hướng dẫn việc lập hồ sơ xin giấy phép hoạt động xây dựng và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của nhà thầu;
 • Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP;
 • Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong kinh doanh tại Việt Nam theo giấy phép hoạt động xây dựng được cấp.

Nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài 

 • Lập văn phòng điều hành tại nơi có dự án sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng; đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail, dấu, tài khoản ngân hàng, mã số thuế của văn phòng điều hành. Đối với các hợp đồng thực hiện lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu nước ngoài có thể lập Văn phòng điều hành tại nơi đăng ký trụ sở đầu tư hoặc không lập Văn phòng điều hành tại Việt Nam. Đối với hợp đồng thực hiện thi công xây dựng, giám sát thi công công trình đi qua nhiều tỉnh, nhà thầu nước ngoài có thể lập văn phòng tại một địa phương có công trình đi qua để thực hiện công việc. Văn phòng điều hành chỉ tồn tại trong thời gian thực hiện hợp đồng và giải thể khi hết hiệu lực của hợp đồng. 
 • Đăng ký, hủy mẫu con dấu, nộp lại con dấu khi kết thúc hợp đồng theo quy định của pháp luật. Nhà thầu nước ngoài chỉ sử dụng con dấu này phục vụ thực hiện hợp đồng tại Việt Nam theo quy định;
 • Đăng ký, nộp thuế theo quy định pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ kế toán, mở tài khoản, thanh toán theo hướng dẫn của Bộ tài chính và Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
 • Thực hiện việc tuyển lao động, sử dụng lao động Việt Nam và lao động là người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động, chỉ được phép đăng ký đưa vào Việt Nam những chuyên gia quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật, và người có tay nghề cao mà Việt Nam không có khả năng đáp ứng;
 • Thực hiện các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị liên quan đến hợp đồng nhận thầu tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Thực hiện hợp đồng liên danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam đã được xác định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng;
 • Mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với công việc của nhà thầu gồm: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm tài sản hàng hóa đối với nhà thầu mua sắm; các loại bảo hiểm đối với nhà thầu thi công xây dựng và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Đăng kiểm chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu cung cấp theo hợp đồng nhận thầu;
 • Đăng kiểm an toàn thiết bị thi công xây dựng và phương tiện giao thông liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tuân thủ các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, về quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường cũng như các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan;
 • Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định trong giấy phép hoạt động xây dựng;
 • Khi hoàn thành công trình, nhà thầu nước ngoài phải lập hồ sơ hoàn thành công trình; chịu trách nhiệm bảo hành; quyết toán vật tư, thiết bị nhập khẩu; xử lý vật tư, thiết bị còn dư trong hợp đồng thi công xây dựng công trình theo quy định về xuất nhập khẩu; tái xuất các vật tư, thiết bị thi công đã đăng ký theo chế độ tạm nhập – tái xuất; thanh lý hợp đồng; đồng thời thông báo tới các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về việc kết thúc hợp đồng, chấm dứt sự hoạt động của văn phòng điều hành công trình.

Trên đây là bài viết về “Quy định pháp luật về giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài” của Công ty Luật TNHH Apra. Quý khách hàng thắc mắc hoặc có ý kiến về các vấn đề nêu trong bài viết và cần được giải đáp, vui lòng liên hệ số hotline để được tư vấn và hỗ trợ.

_________________________________

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH APRA

Địa chỉ: Tầng 7, số 57 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Email: info@apra.vn

Hotline: 024.23486234 – 0948495885

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận

0948 49 5885