THỦ TỤC XÉT MIỄN GIẢM THI HÀNH ÁN

bởi Apra Law
Thẩm quyền Cục Thi hành án dân sự; Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền
Hồ sơ
  Số lượng 01
Thành phần 1.      Văn bản đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự hoặc của Viện trưởng Viện kiểm sát trong trường hợp đề nghị xét miễn, giảm khoản tiền phạt.
2.      Bản án, quyết định của Tòa án; quyết định thi hành án.
3.      Biên bản xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án (trong thời hạn không quá 03 tháng trước khi đề nghị xét miễn, giảm)
4.      Tài liệu khác chứng minh được xét miễn, giảm của người phải thi hành án
5.      Ý kiến bằng văn bản của Viện kiểm sát cùng cấp trong trường hợp Cơ quan thi hành án dân sự đề nghị xét miễn, giảm
Hình thức nộp hồ sơ Trực tiếp tại cơ quan thi hành án
Tại Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân huyện
Thời gian thực hiện –        Vào tháng đầu của mỗi quý, Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền có trách nhiệm chuyển hồ sơ đề nghị xem xét miễn, giảm được lập trong quý trước cho Viện kiểm sát cấp huyện nơi người phải thi hành án cư trú, làm việc để thực hiện việc kiểm sát.

–        Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Viện kiểm sát xem xét và chuyển hồ sơ cho Tòa án kèm theo văn bản nêu rõ ý kiến của Viện kiểm sát về các hồ sơ đề nghị miễn, giảm hoặc văn bản đề nghị miễn, giảm thi hành án và thông báo cho Cơ quan thi hành án dân sự thụ lý hồ sơ xét miễn, giảm biết.

–        Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Chánh án Tòa án có thẩm quyền xét miễn, giảm thi hành án chỉ định một Thẩm phán thụ lý hồ sơ và giải quyết việc xét miễn, giảm thi hành án.

–        Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Thẩm phán được chỉ định có quyền yêu  cầu Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án dân sự giải thích những điểm chưa rõ hoặc bổ sung những giấy tờ cần thiết.

Trả kết quả Miễn, giảm một phần, toàn bộ hoặc không chấp nhận đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ :
CÔNG TY LUẬT TNHH APRA
☎️Địa chỉ : Tầng 7, số 57 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
☎️ Hotline : 024.23486234
☎️ Email : info@apra.vn

 

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận

0948 49 5885