QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

bởi Apra Law

Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: Đăng ký sáng chế yêu cầu cấp bằng giải pháp hữu ích, sáng chế yêu cầu cấp bằng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch THBD

Thẩm quyền Cục Sở hữu trí tuệ
Trình tự 1.      Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

2.      Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

3.      Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn:

a.      Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn;

b.      Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.

4.      Công bố đơn: Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

5.      Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

6.      Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

a.      Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ
  Số lượng 01
  Thành phần 1.    Tờ khai đăng ký sáng chế cấp bằng giả pháp hữu ích/ Tờ khai đăng ký sáng chế, tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đăng  ký đơn sáng chế/ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu / Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp/ Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý/ Tờ khai đăng ký Thiết kế bố trí mạch THBD;

2.    Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có)/ Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm/ Bộ ảnh chụp /Bản vẽ kiểu dáng công nghiệp (05 bộ), Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (01 bộ)/ Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm (02 bản)/ Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí mạch THBD (04 bộ);

3.    Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (02 bản)/ Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế (04 mẫu); Bản mô tả mạch tích hợp bán dẫn;

4.    Các tài liệu có liên quan;

5.    Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Nộp hồ sơ Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Thời gian thực hiện –       Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

–       Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

–       Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn/03 tháng kể từ ngày công bố đơn (đối với mạch THBD)

Trả kết quả –       Quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

–       Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích/ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý/ Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí.

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ :
CÔNG TY LUẬT TNHH APRA
☎️Địa chỉ : Tầng 7, số 57 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
☎️ Hotline : 024.23486234
☎️ Email : info@apra.vn

 

 

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận

0948 49 5885