bởi AnhKetEm

Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng hầu hết là các tổ chức, cá nhân có sự am hiểu pháp luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các quy định liên quan đến hợp đồng vô hiệu. Vì vậy, tư vấn về hợp đồng yêu cầu rất nhiều kĩ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu về các quy định pháp luật liên quan để phòng ngừa được mọi vấn đề có thể xảy ra trong tương lai mà khách hàng sẽ gặp phải. Luật Apra sẽ hỗ trợ toàn diện trong vấn đề tư vấn hợp đồng theo nhu cầu riêng của khách hàng và giúp khách hàng trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng.

Một số dịch vụ chính:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật và việc áp dụng thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng;
  • Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán hợp đồng;
  • Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng, soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của khách hàng và theo quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.
0948 49 5885