bởi AnhKetEm

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp là lĩnh vực trọng tâm của Luật Apra. Quản trị tốt là yếu tố tiên quyết, vô cùng cần thiết trong suốt quá trình nâng cao vị thế của doanh nghiệp và gia tăng mức độ tin cậy từ phía các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng. Để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và an toàn, chúng tôi cung cấp những dịch vụ toàn diện từ khi thành lập doanh nghiệp cho đến các giai đoạn phát triển sau này, từ tư vấn thường xuyên đến tư vấn xử lý các rủi ro cụ thể.

Một số dịch vụ chính:

  • Tư vấn thành lập/thay đổi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
  • Tư vấn thực hiện các dự án kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm bất động sản, xây dựng, thủy điện, giáo dục, môi trường, phân phối hàng hóa, logistics, …;
  • Tư vấn pháp luật cho các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán;
  • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tư vấn giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.
0948 49 5885