bởi AnhKetEm

Các luật sư, chuyên gia tài chính của chúng tôi luôn hiểu rõ tầm quan trọng của việc ngăn chặn rủi ro trong quá trình giao dịch. Bằng kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức chuyên sâu, chúng tôi sẽ bảo đảm sự thành công cho các giao dịch trong nước và xuyên biên giới, từ đó duy trì mức độ hài lòng cao nhất của khách hàng.

Một số dịch vụ chính:

  • Tư vấn đầu tư vào các quỹ tài chính;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các khoản vay và giao dịch bảo đảm;
  • Đánh giá khung pháp lý và rủi ro tài chính cho các tài trợ dự án.
0948 49 5885