bởi AnhKetEm

Người lao động có ý nghĩa sống còn đối với một doanh nghiệp, giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định thành công của doanh nghiệp trên thị trường. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn về tất cả các khía cạnh của pháp luật lao động, bao gồm cả các vấn đề có liên quan đến người lao động nước ngoài.

Một số dịch vụ chính:

  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp động lao động, quy chế, nội quy lao động;
  • Tư vấn về chế độ bảo hiểm, thuế, v.v.. cho người lao động;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến người lao động nước ngoài.
0948 49 5885