bởi AnhKetEm

Các luật sư của Apra luôn theo kịp tốc độ thay đổi và vận dụng được những quy định phức tạp trong hệ thống pháp luật Việt Nam để cung cấp cho khách hàng những ý kiến tư vấn chính xác, toàn diện và hiệu quả trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế và giao dịch dân sự.

Một số dịch vụ chính:

  • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến đất đai như tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; Đàm phán kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất; v.v…;
  • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến Hôn nhân gia đình như các thủ tục dân sự liên quan đến nhân thân, nhận con nuôi; thủ tục kết hôn, ly hôn và nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài;
  • Tư vấn các quy định liên quan đến pháp luật thừa kế như quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân; Quyền và nghĩa vụ của người thừa kế; Thanh toán và phân chia di sản thừa kế; các thủ tục soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, thay thế và hủy di chúc.
0948 49 5885