bởi AnhKetEm

Tại Luật Apra, đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi có thể bảo vệ tác phẩm, ý tưởng mới, thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp v.v.. và hơn hết là lợi ích của khách hàng trong quá trình khai thác tài sản trí tuệ. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra sự bảo vệ tốt nhất cho các tài sản này, từ đó ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh và danh tiếng của khách hàng.

Một số dịch vụ chính:

  • Tư vấn các quy định pháp luật và các thủ tục liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, v.v..;
  • Đàm phán và thực hiện li-xăng quyền sở hữu công nghiệp, nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ;
  • Tư vấn các thủ tục sửa đổi, chuyển giao đơn và các thủ tục liên quan đến văn bằng bảo hộ.
0948 49 5885