bởi AnhKetEm

Chúng tôi quan niệm rằng, một tranh chấp được giải quyết hiệu quả nhất khi đảm bảo được cả hai yếu tố: tối giản thời gian và tiết kiệm chi phí. Để đạt được mục tiêu này, đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn tiếp cận vụ việc dưới góc độ cân nhắc đề cao lợi ích của khách hàng để chọn lựa phương pháp phù hơp, từ thương lượng, hòa giải, trọng tài đến tòa án.

Một số dịch vụ chính:

  • Đại diện đàm phán, thương lượng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch dân sự, kinh doanh – thương mại;
  • Đại diện giải quyết tranh chấp thương mại tại cơ quan hòa giải, trọng tài;
  • Đại diện tham gia tố tụng trong các vụ án Kinh doanh – Thương mại, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Hình sự;
  • Tư vấn về cơ cấu quản trị và vận hành chuyên môn của cơ sở giáo dục.
0948 49 5885